Publicación de convocatorias de procesos selectivos da Administración Xeral, Especial e Persoal Laboral

No DOG de hoxe (07-03-2018) saen publicadas as convocatorias para diversos procesos selectivos de Administración Xeral, Administración Especial e Persoal Laboral (só camareiro-limpador).

ADMINISTRACIÓN XERAL:

  • A1, A2 e C2

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:

  • Enxeñeiros de Camiños
  • Enxeñeiros Técnicos Obras Públicas
  • Subinspección Urbanística
  • Enxeñeiros Agrónomos
  • Enxeñeiros Técnicos Agrícolas
  • Sistemas e tecnoloxía da Información.

PERSONAL LABORAL:

  • Camareiro-limpador

Prazo para a presentación instancias: 20 días naturais (ata 27 de marzo).

Primeiro exame:  GARÁNTESE QUE NON SE REALIZARÁ ANTES de dez meses  (é dicir, non antes de xaneiro 2019).