Publicarase o 28 de maio a resolución do concurso para as vacantes das escalas superior e técnica de Estatísticos

A Dirección Xeral da Función Pública informa do envio ao DOG da Resolución pola que se resolve o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala superior de estatísticos, e do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala técnica de estatísticos.

A súa publicación será o día 28 de maio de 2018.