Proposta de acordo sobre as condicións de traballo dos Axentes Forestais e Medioambientais

Achégase  o documento referido a proposta de acordo sobre as condicións de traballo dos Axentes Forestais e Medioambientais ⇔  Documento

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS:  ata as 15 horas do día 23 de maio de 2018.