Semanais News: mes de maio 2018

1.-Diferencias salariais entre funcionarios da Administración xeral da Xunta de Galicia e resto de funcionarios das Comunidades Autónomas.

2.-Resumo de actualidade CSIF Autonómica.

3.-Resumo de actualidade CSIF Nacional.

4.-Medio Rural esperará para incluir en las pruebas a los nuevos integrantes de las listas resultantes de la apertura del plazo extraordinario de enero.

5.-Acordo para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia a través das listas elaboradas para o nomeamento de persoal funcionario interino.

6.-Nota informativa da reunión da RPT da consellería de Política Social – (11-05-18).

7.-Nota informativa da reunión do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Política Social – (21-05-18).

8.-Acordo polo que se establecen as condicións laborais do persoal de supervisión e seguimento da formación profesional para o emprego na Consellería de Economía, Emprego e Industria.

9.-Datos de flexibilidade e teletraballo na Xunta de Galicia 31 marzo 2018.

10.-EGAP: actividades de autoformación para empregados públicos.

11.-Ofertas públicas de emprego na Administración xeral do Estado.

12.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

13.- O impacto do regulamento xeral de protección de datos – RGPD sobre a actividade das Administracións Publicas.

14.-El Constitucional estudia si es legal que el permiso de paternidad dure menos que el de maternidad.

15.-El Tribunal Supremo pone fin a la controversia sobre la acumulación del permiso de lactancia.

16.-Os interinos en excedencia teñen os mesmos dereitos que os funcionarios de carreira.

17.-Outras novas: RPT’s, estrutura orgánica (C. Mar), lexislación, regulamentos e plans de acción e estratéxicos, creación de axencias…

18.- Aviso da Policía Nacional sobre o DNI e o pasaporte: aféctanos a todos.

19.-Calendario vacinal de adultos no sistema sanitario público de Galicia.

20.-28 de maio: día internacional de acción pola saúde da muller.

21.- Manifesto 1º de maio de 2018: polo acordo e a recuperación económica.

22.- Convenio CSIF Galicia – AECC: deixa de fumar:

  1. dietas anticancro. Existen?
  2. que é a pirámide alimentaria?

NEWS 2018_MAIO-5