Propostas sobre as condicións de traballo e o réxime de prestación de servizos dos Axentes Forestais e Medioambientais

Últimas propostas (10/08/2018) das consellerías de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Medio Rurale Facenda sobre as condicións de traballo e o réxime de prestación de servizos dos Axentes Forestais e Medioambientais:

  • Acordo da Consellería do Medio Rural, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Consellería de Facenda sobre as condicións de traballo dos Axentes Forestais e Medioambientais ⇒  Documento

 

  • Orde conxunta das Consellerías de Medio ambiente e Ordenación do territorio e de medio rural do ___________ de 2018 pola que se establece o réxime de prestación de servizos das escalas de Axentes Forestais e Axentes Facultativos Medioambientais ⇒  Documento