A Xunta pon en risco a vida e a saúde dos axentes medioambientais

  • Lamentable estado dos vehículos que deben utilizar estes traballadores.

As organizacións sindicais con representación no colectivo de Axentes Medioambientais queremos poñer de manifesto que se ven na obriga de denunciar ante a Inspección de Traballo á Xunta de Galicia para que a Administración autonómica cumpra coas súas Continue reading “A Xunta pon en risco a vida e a saúde dos axentes medioambientais”

Información do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente

Nova informativa sobre o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (30/01/018). Abordáronse os seguintes temas:  Continue reading “Información do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente”

Reunión sobre a prestación de servizos, vacacións, licenzas e compensacións dos axentes forestais e medioambientais

Nova sobre a reunión (4/12/2017) mantida entre os sindicatos e a Dirección Xeral de Función Pública, a Secretaria Xeral técnica da Consellería do Medio Ambiente, Continue reading “Reunión sobre a prestación de servizos, vacacións, licenzas e compensacións dos axentes forestais e medioambientais”