Proposta da CSIF para o acordo sobre as condicións de traballo dos axentes forestais e medioambientais

CSIF remitiu, dentro do prazo conferido, o texto do acordo sobre as condicións de traballo dos axentes forestais e medioambientais coas modificacións propostas polo sindicato (texto verde): Continue reading “Proposta da CSIF para o acordo sobre as condicións de traballo dos axentes forestais e medioambientais”

Nota informativa sobre o Plan de Formación dos Axentes Forestais e Medioambientais

Nota informativa sobre o proceso de recoñecemento de competencias profesionais dos Axentes Forestais e Medioambientais e sobre a impartición das acción formativas tendentes á obtención da titulación requirida para o ingreso na nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental do Grupo B. Continue reading “Nota informativa sobre o Plan de Formación dos Axentes Forestais e Medioambientais”

A Xunta pon en risco a vida e a saúde dos axentes medioambientais

  • Lamentable estado dos vehículos que deben utilizar estes traballadores.

As organizacións sindicais con representación no colectivo de Axentes Medioambientais queremos poñer de manifesto que se ven na obriga de denunciar ante a Inspección de Traballo á Xunta de Galicia para que a Administración autonómica cumpra coas súas Continue reading “A Xunta pon en risco a vida e a saúde dos axentes medioambientais”

Elementos identificativos e uniformidade dos Axentes Forestais, Facultativos Medioambientais e Técnicos Ambientais

Borrador polo que se establecen os elementos identificativos e uniformidade dos Axentes Forestais, Axentes Facultativos Medioambientais e Axentes Técnicos Ambientais de Galicia. Inclúe: Continue reading “Elementos identificativos e uniformidade dos Axentes Forestais, Facultativos Medioambientais e Técnicos Ambientais”