Datos sobre flexibilidade e teletraballo na Xunta pechados no mes de agosto

Datos sobre flexibilidade e teletraballo na Xunta de Galicia pechados en agosto de 2018.

  1. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo aprobadas ⇒ Documento
  2. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo denegadas ⇒ Documento
  3. Relación e identificación dos postos de teletraballo autorizados ⇒ Documento
  4. Relación, identificación e motivación das flexibilidades (automática e por conciliación) denegadas ⇒ Documento
  5. Relación, identificación e motivación das solicitudes de teletraballo denegadas ⇒ Documento

(A efectos aclaratorios, nos documentos están sombreadas en cor vermella as variacións producidas durante o mesde agosto).