Proxecto do regulamento da mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral galega e entidades públicas

A Dirección Xeral de Función Pública envíanos o proxecto do decreto polo que se aproba o regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais.

O prazo para presentar alegacións finaliza ás 14.00 horas do vindeiro 21 de setembro.