Semanais News: do 4 de agosto ao 7 de setembro

1.- A Xunta seguirá penalizando aos empregados públicos enfermos con recortes salariais a pesar do Acordo marco de mellora do emprego público.

2.- Resumo da xuntanza da RPT de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (3-09-2018).

3.-CSIF esixe ao Goberno que garanta a subida salarial nas Administracións Públicas o 1 de xaneiro, haxa ou non orzamentos.

4.-Administración pública e ensino destrúen preto de 65.000 empregos durante o mes de agosto.

5.-O Pacto de Estado contra a violencia de xénero non chega á administración, un ano logo da súa entrada en vigor.

6.-Datos de flexibilidade e teletraballo na Xunta de Galicia 31 xullo 2018.

7.-Formación AGASP: Corpos e forzas de seguridade en Galicia.

8.-Formación EGAP: Persoal de administración e servizos das universidades públicas de Galicia.

9.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

10.-Outras novas: lexisla, RPT Consellería do Mar.

 NEWS 2018_AGOSTO