News CSIF autonómico: do 1 ao 23 de novembro

 1. Manifestación en Santiago “VENRES, 30 NOVEMBRO”. Persoal laboral da Xunta de Galicia.
 2. Manifesto 25-N. Día internacional da eliminación da violencia contra a muller “Ponte no seu lugar”.
 3. Cursos preparatorios para os procesos de promoción interna do persoal funcionario dos Corpos Xerais da Administración xeral da Xunta de Galicia.
 4. Contestación da CSIF á proposta de facenda sobre as categorías de persoal laboral a extinguir, suprimir e funcionarizar.
 5. Proposta de CSIF para permutas de persoal funcionario interino e persoal laboral temporal.
 6. Visto para sentenza a posibilidade de equiparar o persoal da 1º e 2º parte nos procesos de consolidación do persoal laboral.
 7. Nota informativa: Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Política Social – 16 de novembro.
 8. Datos de flexibilidade e teletraballo na Xunta de Galicia – 31 outubro 2018.
 9. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia – OEP-2018, acceso libre e promoción interna.
 10. CSIF axuda: como actuar en caso de apertura de expediente disciplinario..
 11. CSIF prevención: fronte a gripe, busca protección. Infórmate, vacínate, evita o contaxio.
 12. Modificación la lei de imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.
 13. Especial lei de medidas administrativas 2019Propostas para a mellora do emprego público na Administración Xeral de Galicia.

NEWS 2018_NOVEMBRO_1