Novo borrador da modificación do Decreto de Listas 37/2006

Borrador remitido pola DXFP coa modificación do “DECRETO 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia”.

O texto inclúe as modificacións en cor amarelo xa aportadas con anterioridade polas organizacións sindicais e as indicacións en cor vermello, que son as introducidas logo da xuntanza do día 16 de xaneiro.

O prazo para alegacións remata o vindeiro xoves 24 de xaneiro as 15.00 horas.

Documento

Nova relacionada: