News CSIF Autonómico: do 7 ao 31 de xaneiro 2019

 1. AECC-CSIF Galicia: hoxe é máis importante dar a cara contra o cancro
 2. Acordo de concertación: posicionamento da CSIF
 3. Listas de contratación: borradores e alegacións
 4. Retribucións persoal funcionario e persoal laboral Xunta de Galicia (ano 2019)
 5. Calendario contribuínte 2019: declaración da renda do ano 2018
 6. Novidades en materia fiscal para a declaración da renda do 2018
 7. CSIF lanza una macroencuesta para detectar la discriminación y el acoso sexual en el trabajo
 8. 2ª convocatoria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral
 9. Procedemento para a obtención as habilitacións das categorías de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal
 10. Ofertas públicas na Administración e organismos do Estado
 11. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia
 12. Outras novas: Avaliación ensinanza de idiomas, nóminas, integración, formación e listas contratación SERGAS
 13. Resumo lexislativo en materia de prevención de riscos laborais do ano 2018

NEWS 2019_01 XANEIRO