Borradores das convocatorias A1 e A2 para escalas Saúde e Seguridade Laboral de Administración Xeral e Especial

Borradores das ordes das convocatorias A1 e A2 para escalasSaúde e Seguridade Laboral de Administración Xeral + Administración Especial.

  • ORDE do   de    de  2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo, de hixiene industrial e de ergonomía e psicosocioloxía aplicada Documento
  • ORDE do   de    de  2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de seguridade e saúde no traballo, especialidades de seguridade no traballo, de hixiene industrial e de ergonomía e psicosocioloxía aplicada Documento
  • ORDE do   de    de  2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica de saúde laboral, subgrupo A2, do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Documento
  • ORDE do   de    de  2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala técnica de saúde laboral, subgrupo A2, do corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Documento

O prazo para a presentación das alegacións rematará ás 14:00 horas do día 5 de febreiro.

Nova relacionada: