Borradores das convocatorias de AP subalterno e V-003 Consolidación

Proxectos de orde de convocatoria remitidos por Función Pública para presentar as alegacións pertinentes:

  • ORDE do xx de xxx de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ⇒ Documento
  • Orde do xxx de xxxx de xxxx pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do Grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia ⇒ Documento

O prazo para a presentación das alegacións rematará ás 14:00 horas do día 19 de febreiro.