Proposta da RPT do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Proposta da RPT do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

O prazo para presentar alegacións finalizará ás 14.00 horas do venres, día 15 de marzo.

En relación á proposta que se remite, indicarlles que hai un erro no posto:

PS.S15.00.001.15770.030, que tamén debe figurar como ITINERANTE.

Categorías RPT