Borrador da orde da convocatoria de letrados

Función Pública achega, para a presentación de alegacións,  o proxecto de orde de convocatoria que a continuación se relaciona:

  • Orde do XXX de XXX de 2019 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados ⇒ Documento

O prazo para a presentación das alegacións rematará ás 14:00 horas do día 13 de marzo.