Prazas a ofertar como destino provisional na Escala de Biólogos

Prazas que se teñen previsto ofertar como destino provisional dentro do proceso selectivo para o acceso á escala de biólogos.

As prazas que figuran son: vacantes sen ocupación, vacantes ocupadas en comisión de servizos e as prazas das persoas que consta teñen superado o presente proceso selectivo

O prazo para efectuar alegacións finalizará o día 13 de marzo as 14:00 hs.

 

 

Categorías OPE