Memoria económica e funcional da RPT de Medio Rural

Medio Rural achega a memoria económica da RPT así como algunhas correccións da memoria funcional, sinaladas en vermello.