News CSIF Autonómico: do 1 ao 30 de abril 2019

  1. 1º de maio: IGUALDADE + DIGNIDADE LABORAL
  2. NEWS CSIF autonómico: resumo mensual
  3. NEWS CSIF Nacional: resumo mensual
  4. O 28 de abril: Día mundial da Seguridade e Saúde no traballo
  5. Ofertas públicas de emprego na Administración do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia – 2019
  6. Convocatoria de procesos selectivos na Admón. Xeral da Xunta de Galicia
  7. CSIF Axuda: CONFLICTO DE ROL
  8. Ampliación do permiso de paternidade – RDL 6/2019
  9. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia
  10. OUTRAS NOVAS: Seguridade Social, nóminas, formación, prevención, Orientación para o emprego

NEWS 2019_04 ABRIL