Concurso de Traslados Funcionarios Administración Xeral

A Dirección Xeral de Función publica acaba de convocar reunión para o estudo das bases do Concurso de Traslados Persoal Funcionario de Carrera.

Convocatoria de reunión:

Dia 4 de Xullo, ás 12:00 horas.

Sala de Xuntas da Consellería de Facenda

1.-Bases xerais dos concursos de traslados: Concurso de Administración xeral.

2.-Outras cuestións en materia de persoal: RPT’s