Oferta de prazas nos procesos selectivos de enxeñeiros industriais, químicos e subinspectores de consumo

Está aberta a plataforma co buzón de postos que se ofertarán  ao persoal aspirante que superaron os últimos procesos selectivos enxeñeiros industriais, subinspectores consumo.

De existiren, as alegacións deberán realizalas a través da aplicación informática de “buzón de postos”, localizada no seguinte enderezo web: http://rrhh.xunta.es

O prazo para facer alegacións rematará o vindeiro mercores 3 de xullo, ás 15 horas.