Buzón de postos vacantes do Concurso Xeral de Funcionarios

Postos vacantes do CONCURSO XERAL de persoal funcionario a ofertar para que se fagan as alegacións que se consideren  oportunas.

  • O prazo para facer alegacións finalizará o vindeiro venres, 12 de xullo, ás 14 horas.

Os postos dispoñibles son os das consellerías de:

  •  Consellería do Mar.
  • Consellería de  Política Social.
  • Consellería de Sanidade.
  •  Consellería de Turismo.
  • Consellería de Educación.
  • Consellería de Economía, Emprego e Industria.
  • Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

⇒ Buzón dos postos en EXCELL

Buzón actualizado a data 10/07/2019

Cando estean máis consellerías iranse incorporando a medida que Función Pública os vais remitindo.