Convocatoria Comisión de Persoal – 12 de xullo, ás 12.00 h

ORDE DO DÍA:

Punto primeiro: Proxecto de acordo polo que se aproba a modificación da RPT dos órganos superiores e de dirección da Presidencia da Xunta de Galicia. PREME AQUÍ

Punto segundo: Proxecto de acordo polo que se aproba a modificación da RPT da Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC). PREME AQUÍ

Punto terceiro: Proxecto de acordo polo que se aproba a modificación da RPT da Axencia Galega para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). PREME AQUÍ

Punto cuarto: Proxecto de Decreto polo que se establece o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.

PREME AQUÍ – Versión 12_07_19

PREME AQUÍ – Versión anterior

Punto quinto: Proposta de acordó entre a Xunta de Galicia e as OO.SS…. de desenvolvemento do acordo de concertación social no emprego público e axuda… PREME AQUÍ