Proposta do anteproxecto de Lei de prevención e defensa contra incendios forestais

A Consellería de Medio Rural remite os seguintes documentos que se anexan de cara a elaboración e mellora dun documento base para a elaboración dun anteproxecto de Lei en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia así como o informado na reunión co SPIF celebrada o pasado 8 de outubro.