Mesa Xeral de Empregados Públicos – Convocatoria, 16 de outubro

Mesa Xeral de Empregados Públicos (Xunta de Galicia)

  • Lugar: Aula Manuel Colmeiro – EGAP
  • Día: 16 de outubro de 2019
  • Hora: 13:00

ORDE DO DÍA:

Punto primeiro: Lectura e aprobación, se procede, das actas…

Punto segundo: Estudio do anteproxecto da lei de orzamentos para o ano 2020: incremento masa salarial

Ver documento

Punto terceiro: Estudio do anteproxecto de lei de medidas: materia de persoal

Ver documento

2019_10_16 Modificación documento anterior

Punto cuarto: Rogos e preguntas