Convocatoria da Comisión de Persoal (Concurso traslados, RPT`s…) – 14 de outubro

Comisión de Persoal ordinaria (Xunta de Galicia)

  • Lugar: Aula 2 EGAP
  • Día: 14 de outubro de 2019
  • Hora: 13:30

ORDE DO DÍA:

Punto primeiro: Proposta de modificación da RPT da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Punto segundo: Proposta de modificación da RPT da Consellería de Educación, Universidae e Formación Profesional

Punto terceiro: Proposta de modificación da RPT da Consellería de Política Social

Punto cuarto: Anexo cos postos do concurso de traslados da administración Xeral (Pendente de remitir o definitivo). O último documento remitido é o que foi a Mesa Xeral – Preme aquí.

Punto quinto: Oir á Comisión de Persoal, de conformidad co artigo 18.3 da Lei 272015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, sobre o proxecto de decreto polo que se modifican os estatutos da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, aprobados polo Decreto 142/2015, do 17 de setembro. Preme aquí para ver o texto

Punto sexto: Rogos e preguntas