Datos de teletraballo e flexibilidade laboral en outubro e novembro

Estes son os datos relativos a teletraballo e flexibilidade laboral que facilita a Dirección Xeral da Función Pública respecto dos meses de outubro e novembro.  Os documentos inclúen información das solicitudes aprobadas e denegadas, dos postos de teletraballo autorizados e as motivacións das flexibilidades denegadas

Os datos poden consultarse nos seguintes documentos.

Outubro:

Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo aprobadas – Outubro

Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo denegadas – Outubro

Relación e identificación dos postos de teletraballo autorizados – Outubro

Relación, identificación e motivación das flexibilidades (automática e por conciliación) denegadas – Outubro

Relación, identificación e motivación das solicitudes de teletraballo denegadas – Outubro

Novembro:

Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo aprobadas – Novembro

Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo denegadas – Novembro

Relación e identificación dos postos de teletraballo autorizados – Novembro

Relación, identificación e motivación das flexibilidades (automática e por conciliación) denegadas – Novembro

Relación, identificación e motivación das solicitudes de teletraballo denegadas – Novembro

A efectos aclaratorios, están sombreadas en cor vermella as variacións producidas durante cada mes.