Mesa Xeral de Empregados Públicos – Convocatoria o 20 de xaneiro

A vindeira Mesa Xeral de Empregados Públicos será o luns 20 de xaneiro ás 13.00 horas, segundo a convocatoria remitida pola dirección xeral da Función Pública.

Nela trataranse dous puntos:

  • Materias de persoal contidas no anteproxecto de Lei de impulso demográfico de Galicia –>  Documento
  • Proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo (RTP) da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. –> Informe DXFP  e memoria xustificativa.