Funcionarización: modificación do anexo de equivalencias entre categorías

A Dirección Xeral da Función Pública fai chegar o borrador da orde pola que se modifica o anexo de equivalencias entre as categorías profesionais do persoal laboral e as escalas do persoal funcionario do decreto de funcionarización – Decreto 165/2019 – para poder realizar alegacións.

Pódense presentar antes das 15.00 horas do venres 13 de febreiro.

Consulta aquí o documento: ⇒ Documento