Convocatorias para os procesos selectivos de veterinarios

A Comisión de Persoal do 4 de febreiro aprobou os textos das convocatorias para os procesos selectivos de veterinarios que se publicarán no DOG.

Consulta aquí os documentos:

Proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios, (subgrupo A1)

Proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 005 do Grupo I, titulado/a superior veterinario/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.