Borrador do regulamento para a participación de persoal en excedencia na funcionarización

A Dirección Xeral de Función Pública achega o borrador de resolución que regula a solicitude de participación no proceso de funcionarización do persoal que se atope en situación de excedencia voluntaria, excedencia voluntaria por incompatibilidade ou por prestación de servizos no sector público.

O borrador, ao que se refire a disposición adicional primeira do decreto de funcionarización, está aberto a alegacións ata as 15 horas do xoves 20 de febreiro.

Consulta aquí o documento: Resolución do 17 de febreiro de 2020 da Dirección Xeral da Función Pública pola que se procede á apertura do prazo para solicitar a participación nos procesos de funcionarización polo persoal que se atope en situación de excedencia voluntaria, excedencia voluntaria por incompatibilidade ou por prestación de servizos no sector público.