Persoal da Administración Xeral: Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración Xeral

Está expresamente excluído do ámbito de actuación do Servizo de Prevención de Riscos Laborais e, polo tanto, desta guía de actuación, o persoal do Sergas dos centros sanitarios e o persoal destinado en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, así como aqueles outros entes ou organismos que contan con servizo de prevención propio ou alleo.

Guía de actuación preventiva ante o coronavirus no ámbito da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia elaborada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Consulta aquí la Guia actuacion Covid19 Administración Xeral