Política Social: Instrucción Covid-19 para traballadores dos centros sociosanitarios

Instrucións específicas da Consellería de Política Social para clarificar os pasos a seguir para a determinación dun traballador como especialmente sensible nos seus centros de traballo.

Desde a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza elaborouse a “Guía de actuación para a Xestión da prevención de riscos laborais no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónomade Galicia”.

A Consellería de Política social, tendo en conta as súas peculiaridades e co fin de clarificar os pasos a seguir para a determinación dun/ha  traballador/a como especialmente sensible nos seus centros, elaborou unhas instruccións específicas

Consulta aquí as Instrucións PS Covid19