Exclusiva: Borrador do Protocolo polo que se establece a reincorporación ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19

CSIF tivo acceso en exclusiva ao borrador do Protocolo polo que se establece a reincoporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19. Esiximos que antes da súa publicación este documento sexa obxecto de negociación cos sindicatos.

Consulta aquí o Borrador do Protocolo