Arquivos, Museos e Bibliotecas: Borrador do Protocolo para o reinicio da actividade presencial

Alegacions ata 0 día 14 ás 14 horas.  Borrador do Protocolo polo que se establece o reinicio da actividade presencial dos arquivos, museos e bibliotecas de xestión da consellería de cultura e turismo e se establecen medidas preventivas fronte ao covid-19

O prazo para formular alegación remata o xoves, día 14, ás 14:00 horas.

Consulta aquí o Protocolo