Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da CSIF para a reincorporación

CSIF solicita  concreción do ámbito preventivo e  marco lexislativo que rexerán cada  protocolo que recolla  medidas preventivas para cada sector de actividade.  Así mismo, o teletraballo ten que ser unha modalidade xeralizada, no que as excepcións sexan motivadas, e non ao revés.

Dende a CSIF entendemos como imprescindible e prioritario, o establecemento inequívoco duns criterios básicos e comúns respecto do campo de aplicación que deben rexer estas medidas, e en consecuencia, o rol ou o papel que debe asumir a PRL neste contexto excepcional e determinado.

A nosa proposta está basada e fundamentada en documentos e informes do Ministerio de Sanidade, do Ministerio de Traballo

Consulta aquí a Proposta da CSIF no Comité Intercentros da Xunta de Galicia

Consulta aquí Informe sobre risco grave e inminente

Consulta aquí Procedemento de actuación para os Servizos de PRL

Consulta aquí Criterio Operativo da Inspección de Traballo e Seg. Social