Traballadores afectados polo Covid-19. Consellería de Política Social. Datos a 28 de maio de 2020

Centros residenciais de xestión propia da Xunta de Galicia (Consellería de Política Social e Consorcio Galego de Igualdade e Benestar). Datos de traballadores Positivos/Curados/Activos). Seguir leyendo «Traballadores afectados polo Covid-19. Consellería de Política Social. Datos a 28 de maio de 2020»

Comisión de seguimiento del Protocolo de reincorporación presencial al trabajo

Nota informativa de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de reincorporación presencial al trabajo y medidas del protección frente al Covid-19, celebrada el día 27 de mayo de 2020 Seguir leyendo «Comisión de seguimiento del Protocolo de reincorporación presencial al trabajo»

Traballadores afectados polo Covid-19. Consellería de Política Social. Datos a 22 de maio de 2020

Centros residenciais de xestión propia da Xunta de Galicia (Consellería de Política Social e Consorcio Galego de Igualdade e Benestar). Datos de traballadores Positivos/Curados/Activos). Seguir leyendo «Traballadores afectados polo Covid-19. Consellería de Política Social. Datos a 22 de maio de 2020»

As Consellerías de Cultura e Turismo e de Economía, Emprego e Industria, incumpren Protocolo Xeral de reincorporación ao traballo

CSIF, CIG, CCOO e UGT presentan denuncia ante a Inspección de Traballo pola apertura de Arquivos, Bibliotecas, Museos, sen ter as medidas preventivas necesarias. Seguir leyendo «As Consellerías de Cultura e Turismo e de Economía, Emprego e Industria, incumpren Protocolo Xeral de reincorporación ao traballo»

Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da CSIF para a reincorporación

CSIF solicita  concreción do ámbito preventivo e  marco lexislativo que rexerán cada  protocolo que recolla  medidas preventivas para cada sector de actividade.  Así mismo, o teletraballo ten que ser unha modalidade xeralizada, no que as excepcións sexan motivadas, e non ao revés. Seguir leyendo «Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia. Proposta da CSIF para a reincorporación»