As Consellerías de Cultura e Turismo e de Economía, Emprego e Industria, incumpren Protocolo Xeral de reincorporación ao traballo

CSIF, CIG, CCOO e UGT presentan denuncia ante a Inspección de Traballo pola apertura de Arquivos, Bibliotecas, Museos, sen ter as medidas preventivas necesarias.

As organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos que ratificamos o Protocolo do Consello da Xunta polo que se establecen a reincorporación do persoal empregado público ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19, denunciamos o seu incumprimento pola propia Xunta de Galicia

É inadmisible que centros de traballo como as bibliotecas e museos da Consellería de Cultura, as Oficinas de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria, as Oficinas Comarcais Agrarias  da Consellería do Medio Rural, por exemplo da apertura sen contraste de toma de medidas preventivas, vaian a abrir as portas este luns cando nin sequera se rematou o informe de identificación e actuacións preliminares, nin foi revisado polos Servizos de Prevención de Riscos laborais nin aos Comités de Seguridade e Saúde Laboral correspondentes.

Moitas consellerías están a facer interpretacións torticeiras do Protocolo saltándose os pasos de control e avaliación e agora obrigan a incorporación mediante chamada telefónica para o luns 18 deixando desprotexido e en grave risco ao persoal, pois na maioría de centros non se tomaron as medidas preventivas necesarias nin este persoal tivo tempo a comunicar a sua situación.

Así o venres a ultima hora da maña á dirección xeral de Función publica enviou unha nota informativa en relación á solicitude de permisos en Portax cara a reincorporación ao traballo presencial derivado do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 2020, polo que se aproba o Protocolo polo que se establece a reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19. A pregunta lóxica que nos facemos é que, como lle vai dar tempo ao persoal a solicitar os permisos correspondentes á súa situación, e as xefaturas a resolver o que sexa procedente no fin de semana?. Esta imposición de reincorporación presencial “as bravas” supón poñer a todo o persoal en risco para a súa seguridade e saúde e o abandono de menores e maiores a cargo, desoíndo o acordado e ratificado polas Organizacións Sindicais..

O fomento do teletraballo así como a flexibilidade son os parámetros sobre os que debe articularse a reincorporación progresiva ao traballo presencial, aplicando ambos sobre os efectivos recoñecidos na Resolución do12 de marzo do Cecop ao  respecto do persoal  especialmente sensible

As organizacións sindicais rexeitamos esta actitude impositiva da Xunta que contradí o Protocolo, que pon en risco a persoas e usuarios de servizos públicos e tamén vai contra a prudencia e principio de precaución que a Administración debera ter na reincorporación ao traballo presencial, que debe regularse polos principios de progresividade e toma de medidas de protección adecuadas.