Centros de Política Social: Borrador de Instruccións de vacacións 2020.

Queda sen efecto temporalmente a aplicación da Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas en todo o que se opoñan

A Consellería de Política Social ven de remitir unhas Instrucións Específicas para as vacacións do ano 2020. En principio, no afectarían ao persoal do Consorcio de I+B.

As alegacións tense que remitir á maior brevidade.

Consulta aquí o Documento