Convocatoria de actividades formativas específicas da EGAP 2020

Resolución do 23 de xuño de 2020 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.

Requisitos dos/das participantes

  • Persoal empregado público destinado na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
  • Persoal das entidades públicas instrumentais enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, da LOFAXGA
  • Outro persoal empregado público pertencente a outras entidades, organismos e institucións públicas…

Solicitudes

Das 08:00 hrs. do 4 ás 23:55 hrs. doo 16 de xullo

Acceso á matrícula

https://egap.xunta.gal/matricula

Areas formativas (Anexo II)

Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas

Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios

Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades

Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Prevención de riscos laborais

Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Consellería de Economía, Emprego e Industria: emprego

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Consellería de Política Social

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar

Consellería de Sanidade

Máis información sobre as actividades da EGAP: PREME AQUÍ