Elección de destino de persoal laboral: criterios

Dende Función Pública acaban de remitirnos os criterios sobre a oferta de prazas para a elección de destino de persoal laboral dos procesos selectivos correspondentes aos establecidos nas seguintes convocatorias:

  • Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. (DOG 25.9.2017)
  • Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a // axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. (DOG 25.9.2017)
  • Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta d e Galicia. (DOG 7.3.2018)

Preme aquí: Criterios sobre a oferta de prazas de elección de destino: camareira/o limpiador/a e auxiliar de enfermaría