Elección de destino de persoal laboral: criterios

Dende Función Pública acaban de remitirnos os criterios sobre a oferta de prazas para a elección de destino de persoal laboral dos procesos selectivos correspondentes aos establecidos nas seguintes convocatorias:

  • Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. (DOG 25.9.2017)
  • Orde do 18 de setembro de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a // axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. (DOG 25.9.2017)
  • Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta d e Galicia. (DOG 7.3.2018)

Preme aquí: Criterios sobre a oferta de prazas de elección de destino: camareira/o limpiador/a e auxiliar de enfermaría

 

Buzón de postos para elección destino Aux. Enfermaría IV-003 e Camareira/o V-001

Dende Función pública acaban de comunícarnos que con data de hoxe ata o prazo de dez días podemos iniciar as oportunas alegacións dos seguintes procesos selectivos correspondentes a promoción interna e de acceso das seguintes categorías dos grupos IV e V para o ingreso de persoal laboral fixo do V Convenio: Seguir leyendo «Buzón de postos para elección destino Aux. Enfermaría IV-003 e Camareira/o V-001»

Prazas para a elección de destino de Gardacostas – C1

Dende Función Pública acaban de remitir as prazas que se ofertarán no próximo procedemento de elección de destino definitivo do proceso selectivo para o ingreso corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Orde do 2 de decembro de 2016 (DOG núm. 246, do 27.12.2016)

En relación coa elección de destino definitivo dos axentes do servizo de gardacostas de Galicia,   ofértanse  55   prazas  que son as que se atopan  vacantes  e   foron ofertadas no  último  concurso  ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración especial, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Das 74 prazas posibles,  descártanse 5 delas que non se poden ofertar por estar ocupadas por indefinidos  non fixos  e 14 prazas  mais,  que aínda que se atopan actualmente  vacantes non se ofertaron no correspondente  concurso de traslados resolto recentemente  por non atoparse vacantes no momento da convocatoria do concurso.

Cadro prazas a ofertar Gardacostas_22_10_2020