Elección de destino de Camareiras/os limpadores e Aux. de Clínica

Función Púbica  acaba de remitir o cadro onde figuran os criterios que se adoptarán para seleccionar as prazas a ofertar na elección de destino dos procesos selectivo de Camareiras/os limpadores e Auxiliares de clínica

Tamén informa de que tan pronto sexa posible, procederase a publicación da Resolución pola que se convoca as/aos aspirantes aprobados para a elección de destino.

A elección de destino farase de forma telemática.

Preme aquí para consultar os criterios