Instrución sobre a avaliación de riscos na prestación de servizos na modalidade de teletraballo

Instrución sobre a avaliación de riscos na prestación de servizos na modalidade de teletraballo.

Instrucións e modelo de declaración responsable que remite Función Pública.

Consulta aquí as Instrucións