Proposta da RPT do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Proposta da Relación de Postos de Traballo do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para alegacións.

Proposta da RPT do Consorcio de Galego de Servizos de Igualdade e Benestar remitida por Función Pública para unha futura negociación.

Todos os traballadores que se vexan afectados poderán remitir as súas alegacións a CSIF antes do día 15 de maio.

Relación de postos perosal funcionario e laboral

Equivalencias persoal funcionario

Proposta de postos a funcionarizar