Convocatoria de Mesa Sectorial e Xeral sobre diferentes RPT’s e procesos selectivos

Función Pública vén de convocarnos á Mesa Sectorial de Funcionarios e Mesa Xeral de Empregados Públicos o próximo venres 30 para abordar as modificacións de RPT’s: ATRIGA, Política Social e Augas de Galicia máis distintas convocatorias de procesos selectivos, no caso da Mesa Sectorial; e a modificación da RPT de AGADIC, no caso da Mesa Xeral.

MESA SECTORIAL DE FUNCIONARIOS

Documentación

 RPT ATRIGA

RPT  POLÍTICA SOCIAL

RPT  AUGAS DE GALICIA

Convocatorias de Procesos Selectivos:

  • Convocatoria corpo superior da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de orientación laboral ⇔ A1 Orientación laboral
  • Convocatoria corpo de xestión da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de orientación laboral. ⇔ A2 Orientación laboral
  • Convocatoria corpo de xestión da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de inspección turística. ⇔ A2 Inspección turística
  • Convocatoria corpo de axudantes de carácter facultativo de administración especial da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica de condución. ⇔ Escala técnica de conducción
  • RESOLUCIÓN do … de … de 2023 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información. ⇔ DOG A1 Informática
  • RESOLUCIÓN do … de … 2023 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados ⇔ DOG A1 .Letrados
  • RESOLUCIÓN do … de … 2023 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de estatísticos ⇔ A1 Estatísticos

MESA XERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS

Documentación

 RPT AGADIC