Convocatoria Mesa Sectorial e Comisión de Persoal distintos procesos selectivos

Función Pública vén de convocarnos á Mesa Sectorial de Funcionarios mañá día 14 e Comisión de Persoal o mércores 15 para o debate e aprobación dos seguintes procesos selectivos:

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de limpeza e cociña ⇔ AP  Especialidad limpeza e cociña-1

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de limpeza e recursos naturais e forestais, especialidade de persoal de recursos naturais e forestais. ⇔ AP  Especialidad RECURSOS NATURAIS E FORESTAIS

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, grupo B, escala técnica de delineantes. ⇔ GRUPO B. DELINEANTES

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de axentes técnicos en xestión ambiental do corpo de técnicos de carácter facultativo da administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, grupo B ⇔ grupo B AXENTES MEDIOAMBIENTAIS 

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica de recursos naturais e forestais, especialidade de capataz. ⇔ C1 RECURSOS NATURAIS E FORESTAIS

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica de mantemento de servizos. ⇔ C1 TECNICA DE MANTEMENTO DE SERVIZOS

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, escala técnica de análises de laboratorio ⇔ C1 TECNICA ANÁLISE DE LABORATORIO

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, escala auxiliar de recursos naturais e forestais, especialidade de oficial. ⇔

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, escala auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos e bibliotecas. ⇔ ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS CON PROMOCION INTERNAdoc.GALLEGO

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de persoal de servizos xerais, (subgrupo C2), en prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual ⇔Resolución convocatoria C2

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de persoal de limpeza e recursos naturais forestal, especialidade limpeza e cociña (AP) da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual ⇔ Resolución convocatoria AP

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A1. ⇔A1 PROMOCION INTERNA 

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A2. ⇔ A2 PROMOCION INTERNA 

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo CI. ⇔  C1 PROMOCION INTERNA 

-Proposta Resolución pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo C2. ⇔ C2 PROMOCION INTERNA