CSI-F alerta: os accidentes de traballo creceron un 6,4% no que vai de ano

Cartel EstrésNa Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSI·F) conmemoramos este 28 de abril 2016 o Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo co tema elixido pola OIT ‘Tensión no Traballo: un Reto Colectivo’.

As estatísticas de Accidentes Laborais do Ministerio de Empleo y Seguridad Social mostran que a aplicación da prevención de riscos laborais en España segue sendo deficiente. No que levamos de ano 2016 déronse case 190.000 accidentes de traballo, o que supón un 6,4 % máis que no mesmo período de 2015.

O ano pasado, o número total de accidentes de traballo con baixa en ascendeu a 518.988, fronte aos 491.099 que se rexistraron en 2014.

En comparación cos datos do ano anterior, prodúcense subidas do 5,8% nos accidentes en xornada e do 5,0% nos accidentes in itinere. Estas cifras de sinistralidade laboral que aumentan aínda máis se se contabilizan as baixas por continxencias profesionais sufridas polos funcionarios públicos e xestionados a través das mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS e MUGEJU).

A tensión relacionada co traballo é un problema global que afecta en España a todos os profesionais, ao que se suma o crecemento producido no resto de riscos psicosociais.

CSIF, con motivo da conmemoración deste Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, non quere esquecer a ningún profesional e deixamos constancia da precaria situación laboral que sofren moitos traballadores e traballadoras.

Todo iso vese agravado polas consecuencias da crise na que estamos inmersos: os persoais sofren recortes continuos, non hai suplencia de baixas, prolongación de xornadas de traballo e a falta de recursos. Todo iso fai que se xeren situacións dun nivel alto de tensión, acompañado dunha deficiente organización do traballo.

CONDICIÓNS LABORAIS NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Nos xulgados e demais sedes xudiciais atopamos falta de dixitalización da documentación, despachos sen ventilación, cun sistema de climatización deficiente, con falta de espazo físico que obriga a traballar hacinados entre expedientes. Non só se considera un problema de salubridade senón que é un factor ambiental de tensión laboral.

Nas oficinas de Correos trabállase con equipos de manutención defectuosos que dificultan o traballo, con tempos de repartición non axustados aos desprazamentos que son un factor de risco de tensión, ademais do perigo que supón desde a perspectiva de seguridade viaria.

A grave situación de inseguridade que viven cada día os empregados públicos das oficinas de AGE (SEPE, TGSS, INSS, AEAT, etc.), nos centros de Institucións Penais, ou nos centros sanitarios. E é neste sentido onde CSIF leva anos denunciando e loitando para erradicar as agresións físicas e verbais e que os centros de traballo sexan un exemplo de respecto e non de violencia.

Os traballadores no ámbito sanitario han sufrido un aumento brutal da presión asistencial, dobrando quendas, non se respectan descansos, asúmense outras funcións, alárganse os horarios de permanencia no traballo e co consecuente ascenso do seu nivel de tensión.

Nos postos específicos de intervención como poden ser policías, bombeiros, e servizos de emerxencias sófrense picos elevados de tensións polas actuacións da súa propia actividade, ademais de ter amplas xornadas e nocturnidade, nas que os seus ritmos circadianos ven afectados.

Nos centros educativos os principais factores estresantes sufridos son a conflitividade nas aulas e a falta de autoridade moral da figura do profesor, ademais da precariedade xa mencionada.

Desde CSIF, denunciamos a falta de participación e consulta aos traballadores, xa que se lles quitou protagonismo e lexitimidade ao reducir o número de Comités de Seguridade e Saúde, e manténdose inactivos os que xa están creados.

CSI·F esixe solucionar esta situación e que por tanto aplíquense medidas colectivas de avaliación e xestión de riscos psicosociais. É o momento de adoptar medidas colectivas e individuais de prevención e control dos riscos psicosociais e involucrarnos en todas as partes da empresa, administración, organizacións sindicais e traballadores, avanzando desde a cooperatividad.

Somos conscientes das circunstancias que existen pero tamén de que o traballo forma parte dos nosos propósitos diarios, que non ten porqué xestionarse como unha carga senón como un elemento que dá sentido á nosa vida. Por iso promovemos a creación dunha verdadeira cultura de prevención en materia de seguridade e saúde, apostamos por un clima da organización saudable no que podamos elixir as nosas claves para a xestión. Mellorar a capacidade de adaptación dos traballadores aumentando a súa capacidade de control sobre as tarefas, forma parte dos enfoques colectivos preventivos.