Última proposta de Función Pública de creación de categorías de Xerocultor e de PSX

Última proposta de Función Pública aos sindicatos de creación de categorías de Xerocultor e de PSX e que mantiña oculta até a denuncia de CSIF

ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA A INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.